Zkušenosti se zaváděním paliativní péče v pobytových sociálních službách v rámci programu NF Abakus