Právní aspekty paliativní péče v pobytových službách