Duchovní doprovázení klientů jako součást paliativní péče v domovech