Bazální stimulace v paliativní péči – Doprovázení srdcem