Program 2023

Středa 13. září

7:30 - 9:00 Registrace, ranní káva

9:00 - 9:15 Úvodní slovo

Bc. Jiří Navrátil, MBA
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

9:15 - 10:00 Paliativní přístupy v péči o lidi s demencí

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK a Gerontologické centrum, Praha

10:00 - 10:45 Paliativní péče ve FNO a možnosti následné péče

Martina Vzorková, DiS.
Fakultní nemocnice Ostrava

10:45 - 11:00 Kávová přestávka

11:00 - 11:30 Právní aspekty paliativní péče v pobytových službách

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

11:30 - 12:00 Zkušenosti se zaváděním paliativní péče v pobytových sociálních službách v rámci programu NF Abakus

Mgr. Barbora Nejedlá

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 13:30 Rozvoj pobytových a dalších sociálních služeb na území statutárního města Opavy v kontextu komunitního plánování.

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

13:30 - 14:00 Bazální stimulace v paliativní péči – Doprovázení srdcem

Mgr. Kateřina Menšíková

14:00 - 14:30 Duchovní doprovázení klientů jako součást paliativní péče v domovech.

ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D.

14:30 - 15:00 Technological advances in decubitus treatment

Danijel Goga
Care of Sweden

15:00 - 15:30 Kávová přestávka

15:30 - 16:00 Využití moderních postupů v péči o klienta

Soňa Kratochvílová
Essity Health & Medical

16:00 - 16:30 Téma smrti v životě každého seniora

Mgr. Karolína Zedníková

16:30 - 17:00 Charta umírajících

PhDr. Tomáš Laz

19:00 - 01:00 Společenský večer - Clarion Congress Hotel Ostrava

Čtvrtek 14. září

8:30 - 10:30 Workshop "Společnou cestou"

Bc. Marta Machová

8:30 - 10:30 Workshop "Poslední věci člověka"

Bc. Andrea Radomská, DiS.

10:30 - 10:45 Kávová přestávka

10:45 - 11:45 Povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb při používání zdravotnických prostředků

Ing. Martin Tulis
Státní ústav pro kontrolu léčiv

11:45 Slavnostní ukončení konference a oběd

Partneři Sluníčkové dny 2023

Generální partner

Hlavní partner

tena-colours-logo2
stamed-colours-logo

Vystavovatelé

abena-colours-logo
bonno-colours-logo
dentimed-colours-logo
christensys-colours-logo
kvl-colours-logo
interpharmac-colours-logo
nutrego-colours-logo
primus-colours-logo
sh-colours-logo

Za podpory

msk-colours-logo
ostrava-colours-logo
kovo-colours-logo